avvärja

avvärja
• förhindra, hejda, hindra, avstyra, stoppa, avvärja, avhålla, förebygga
• hindra, hejda, stoppa, förhindra, förekomma, förebygga, avvärja
• förebygga, förekomma, förhindra, avvända, undvika

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • förebygga — • förebygga, förekomma, förhindra, avvända, undvika • hindra, hejda, stoppa, förhindra, förekomma, förebygga, avvärja • förhindra, hejda, hindra, avstyra, stoppa, avvärja, avhålla, förebygga …   Svensk synonymlexikon

  • förhindra — • förebygga, förekomma, förhindra, avvända, undvika • hämma, hindra, hejda, förhindra, bromsa • hindra, hejda, stoppa, förhindra, förekomma, förebygga, avvärja • förhindra, hejda, hindra, avstyra, stoppa, avvärja, avhålla, förebygga …   Svensk synonymlexikon

  • hejda — • dämma, avdämma, spärra, hejda, hindra, avstänga • hämma, hindra, hejda, förhindra, bromsa • hindra, hejda, stoppa, förhindra, förekomma, förebygga, avvärja • förhindra, hejda, hindra, avstyra, stoppa, avvärja, avhålla, förebygga • kväva, strypa …   Svensk synonymlexikon

  • hindra — • dämma, avdämma, spärra, hejda, hindra, avstänga • hämma, hindra, hejda, förhindra, bromsa • förhindra, hejda, hindra, avstyra, stoppa, avvärja, avhålla, förebygga • dämpa, hämma, lindra, svalka, hejda, hindra, släcka, stäcka • bromsa, stoppa,… …   Svensk synonymlexikon

  • stoppa — • dämma, avdämma, spärra, hejda, hindra, avstänga • hindra, hejda, stoppa, förhindra, förekomma, förebygga, avvärja • dämma, avdämma, spärra, hejda, hindra, stoppa, avstänga • förhindra, hejda, hindra, avstyra, stoppa, avvärja, avhålla, förebygga …   Svensk synonymlexikon

  • avhålla — • förhindra, hejda, hindra, avstyra, stoppa, avvärja, avhålla, förebygga …   Svensk synonymlexikon

  • avstyra — • förhindra, hejda, hindra, avstyra, stoppa, avvärja, avhålla, förebygga …   Svensk synonymlexikon

  • avvända — • hindra, hejda, stoppa, förhindra, förekomma, förebygga, avvärja • förebygga, förekomma, förhindra, avvända, undvika …   Svensk synonymlexikon

  • förekomma — • hindra, hejda, stoppa, förhindra, förekomma, förebygga, avvärja • förebygga, förekomma, förhindra, avvända, undvika • hända, inträffa, uppstå, ske, försiggå, förekomma, förefalla, uppkomma • inträffa, hända, ske, infalla, förekomma, äga rum •… …   Svensk synonymlexikon

  • omintetgöra — • förhindra, hejda, hindra, avstyra, stoppa, avvärja, avhålla, förebygga • förlama, paralysera, petrifiera, lamslå, bedöva, försvaga, omintetgöra …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”